Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

[Leporetki Oy]
[Leponiementie 35 A1 69730 TUNKKARI]
[040 7687692]
[leporetki@gmail.com]
[Y-tunnus 2879467-4 ]

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja varatessaan ja tilatessaan tuotteita ja palveluja [Leporetki Oy:n] Internet-palveluissa.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron, joka on yleisesti 24 %. Ruokapalveluihin sisältyvä arvonlisävero on 14 %. Majoituspalveluiden ja tiettyjen ohjelmapalveluiden arvonlisävero on 10 %.  
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Leporetki pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa ohjelmien kulkua, kestoa tai reittiä, mikäli siihen on tarvetta esim. mahdollisen vaaratilanteen tai sääolosuhteiden vuoksi.
 • Leporetkelle tulee ilmoittaa etukäteen asiakkaiden terveydentilaan liittyvistä riskitekijöistä. Leporetki voi peruuttaa tai keskeyttää ohjelmapalvelun, jos asiakas toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai muille tai jos hänen terveydentilansa arvioidaan muodostavan riskin ohjelmapalvelun toteuttamiselle.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varaukset ja vahvistukset

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.
 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot
  • Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä, kun kalusto noudetaan Leporetken toimistolta tai on etukäteen sovittu noudettavaksi.
  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen. 
  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset kaluston puhdistuskulut asiakkaalta erikseen. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy.
  • Sovitun vuokrausjakson ylittävältä ajalta Leporetki veloittaa vuorokausiperusteisilta kohteilta jokaiselta alkavalta vuorokaudelta kulloinkin voimassa olevan vuokraushinnaston mukaisen hinnan, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu. 
  • Sovitun vuokrausjakson ylittävältä ajalta Leporetki veloittaa tuntiperusteisilta kohteilta jokaiselta alkavalta tunnilta kulloinkin voimassa olevan vuokraushinnaston mukaisen hinnan, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu. 
  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.
  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Peruutukset ja muutokset

Vuokravälineitä koskevat peruutukset tulee tehdä 3 vrk ennen vuokrauksen alkua. Myöhemmin peruutetusta vuokratilauksesta asiakkaalta peritään täysi vuokrauskulu.

Seuraavat ehdot koskevat päiväretkiä ja ohjelmapalveluita:

Mikäli asiakas ei pysty osallistumaan ilmoittautumaansa palveluun, tulee asiakkaan peruuttaa hänelle varattu paikka. Peruutuspäivä on se päivä, jona Leporetki on saanut tiedon peruutuksesta. Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Peruutuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla (leporetki@gmail.com) viimeistään 7 vuorokautta ennen palvelun alkamista.
 • Varauksen peruutus on veloitukseton 7 vuorokautta ennen ohjelman alkua.
 • Jos peruutus tehdään alle 7 vuorokautta, mutta yli 3 vuorokautta ennen ohjelman alkamisajankohtaa, veloitamme 50 % varauksen arvosta.
 • Jos peruutus tehdään alle 3 vuorokautta ennen ohjelman alkamisajankohtaa, veloitamme 100 % varauksen arvosta.

Pidätämme oikeuden käyttää tästä poikkeavia peruutusehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen.

Yritysten ja ryhmien aktiviteetti- ja ohjelmapalveluita koskevat ehdot

Tilaaja sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajalta saamiaan lajikohtaisia ohjeita ja käyttämään ohjeiden mukaisesti aktiviteeteissa ja ohjelmapalveluissa käytössä olevaa kalustoa ja turvavälineistöä.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ryhmän toimintaa häiritsevä, ryhmän turvallisuuden vaarantava tai päihtynyt henkilö palvelusta. Tällöin palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen keskeytyneestä palvelusta.

Vallitsevat sääolosuhteet voivat tuoda muutoksia palvelun aikatauluun ja ohjelmaan. Jos muutos johtuu turvallisuuden valmistamisesta, palveluntarjoaja ei ole muutoksesta korvausvelvollinen. Sääolosuhteista johtuvassa muutos- tai peruutustilanteessa palveluntarjoaja on velvollinen esittämään tilaajalle uuden ajankohdan palvelun toteuttamiseksi. Tilaajalla on oikeus hyväksyä ehdotus tai hylätä se ja perua varaus veloituksetta.

Henkilömäärän vahvistukset

Henkilömäärän vahvistuksen tulee ryhmien retkissä, aktiviteeteissa, ohjelmapalveluissa ja palvelupaketeissa tapahtua viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua.

Palvelupaketit 

Palvelupaketti tarkoittaa aina kokonaispakettihintaa, joka sisältää ennalta tarjouksessa kuvatut palvelut. Palvelupaketti laskutetaan aina kokonaispakettihintaan, joka sisältää ennalta tarjouksessa kuvatut palvelut. Palvelupaketti laskutetaan aina sellaisenaan riippumatta siitä, onko asiakas tai ovatko kaikki ryhmän jäsenet osallistuneet esimerkiksi kaikille aterioille, aktiviteetteihin tai muihin palveluihin.

Varausten muutokset ja tarkennukset

Varaus on voimassa tilaajan ilmoittamalle henkilömäärälle, jota tilaaja voi muuttaa viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osallistujamäärän ja mahdolliset erityisruokavaliot viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua.

Mikäli ilmoitus osanottajamäärän pienenemisestä tulee edellä mainittua aikaa myöhemmin tai sitä ei tule lainkaan, on palveluntarjoajalla oikeus veloittaa tilaajalta etukäteen tilatuista palveluista ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.

Osanottajamäärän olennaisesti muuttuessa on palveluntarjoajalla oikeus osoittaa tilaajalle toinen tila ja neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista, kuten mahdollisesta tilavuokrasta.

Tilauksen veloitus tapahtuu maksuehtojen mukaisesti jälkikäteen, 7 vuorokautta ennen tilaisuutta tehdyn henkilömäärävahvistuksen mukaisesti. Jos osallistujia on vahvistettua henkilömäärää enemmän, laskutus tapahtuu toteutuneen ryhmäkoon mukaisesti.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, peritään häneltä peruutuksen syystä riippumatta maksut seuraavin ehdoin:

Koko varauksen peruutus ryhmäpalveluiden osalta

 • Mikäli peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 14 vrk toiminnon alkamisaikaa, peruutus tapahtuu veloituksetta.
 • Mikäli peruutus tapahtuu 13 - 7 vrk ennen sovittua toiminnon alkamisaikaa, peritään varaajalta 25 % sovitusta hinnasta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.
 • Mikäli peruutus tapahtuu 6 - 4 vrk ennen sovittua alkamisaikaa, peritään varaajalta 50 % sovitusta hinnasta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.
 • Mikäli peruutus tapahtuu 3 - 0 vrk ennen sovittua alkamisaikaa, peritään varaajalta koko sovittu hinta,  viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.

Pidätämme oikeuden käyttää tästä poikkeavia peruutusehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja kauppias eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Palveluntuottajan vakuutukset

Leporetkellä on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Palveluntuottaja on täten vastuuvakuuttanut asiakkaansa onnettomuuksien varalle. Vastuuvakuutus kattaa vahingot, jtoka aiheutuvat Leporetken mahdollisesta virheellisestä toiminnasta, turvallisuuden laiminlyönnistä tai vioittuneesta välineistöstä.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

 

Maksuehdot ja maksutavat

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla (koskee yrityksiä ja yhdistyksiä)
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.
 • Maksaminen verkkokaupassa
  • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin.
  • Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle.
  • Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
  • Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/
  • Maksutavat: 

   • Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

   • MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

   • Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

   • Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

  • Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

   Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
   Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
   Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
   Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.